Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a realizat o actualizare majoră a listelor ce cuprind modul de calcul, denumirile comerciale și prețurile de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate.

Noile liste, cuprinse într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS (nr. 1.224/756/2020), au fost publicate luni în Monitorul Oficial, dar se aplică retroactiv, de la 1 iulie 2020.

Este o actualizare majoră a listelor de medicamente compensate, în condițiile în care sunt înlocuite anexele 2 și 3 din ordinul comun 1.605/875/2014. Anexa 2 cuprinde lista denumirilor comerciale și a prețurilor decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinși în cadrul programelor naționale de sănătate, în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI) cuprinse în secțiunea C2 a sublistei C.

La programul național de diabet zaharat sunt decontate 170 de medicamente, în timp ce la programul național de boli rare și sepsis sever, noile liste includ 91 de medicamente la subprogramul de hemofilie și talasemie, 13 medicamente pentru epidermoliză buloasă, 24 de medicamente pentru hipertensiune pulmonară, 32 de medicamente pentru mucoviscidoză, 31 de medicamente pentru boli neurologice inflamator-imune, 2 medicamente pentru sleroză laterală amiotrofică, 3 pentru polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină, 1 medicament pentru osteogeneză imperfectă, 11 medicamwnte pentru sindromul Prader Willi, 3 pentru boala Fabry, 1 medicament pentru boala Pompe, 6 pentru tirozinemie și câte unul pentru sindromul Hunter, sindromul Hurler și afibrinogenemie congenitală.

Materialul integral pe 360medical.ro