Anul acesta,  Conferința Națională a Societății Române de Hemostază și Tromboză, va avea loc în perioada 11 – 13 noiembrie 2021, virtual.

Este a VII-a Conferință Națională organizată de Societatea Română de Hemostază și Tromboză, un eveniment multidiciplinar, cu tema: Actualități și perspective în hemostază și tromboză.

“Acest eveniment constituie o cerință obiectivă și poate deveni o realitate a activității noastre profesionale, dar și sociale, prin educarea pacienților, printr-o comunicare corectă, prin transmiterea sentimentului responsabilității din perspectiva cunoașterii realității. Conferința face posibilă și chiar necesară identificarea și conștientizarea unor probleme majore ale patologiei hemostazei”, spun reprezentanții SRHT.

Întâmplarea a făcut ca acest eveniment să aiba loc în contextul mondial actual provocat de virusul SARS COV-2, care a fost receptat ca un factor de dezechilibru economico-social.

“Au apărut multe provocări legate de specialițățile noastre la care trebuie să oferim răspunsuri corecte cu argumente de strictă actualitate prin care să dovedim valoarea şi utilitatea abordărilor, atât pentru noi, profesioniștii, cât şi pentru semeni. În acest cadru on-line, dezbaterile la care vă invităm să participați sperăm să se concretizeze prin întrebări și răspunsuri, prin schimburi de idei și informații care să scoată în evidență cele mai relevante subiecte în domeniul strategiilor de diagnostic, patologiei hemostazei și al terapiei în afecțiuni clinice care implică hemostaza”, adaugă organizatorii.

Conferința SRHT este o provocare pentru întreaga societate medicală românească întrucât actorii sunt toți specialiștii care vin în contact cu patologia hemostazei: atât specialiști de laborator cât și practic toate domeniile clinice: hematologie, obstetrică-ginecologie, medicină internă și cardiologie, oncologie, chirurgie etc. fiecare în parte reprezentând domenii specifice, iar în ansamblu, întreaga școală medicală românească și cu audiență la nivel internațional.

TEMATICA CONFERINȚEI SRHT 2021:

  • Hemofilia și sindroamele hemoragipare rare.
  • Patologia trombo-hemoragică în Pediatrie și Neonatologie.
  • Managementul Hemostazei în Obstetrică-ginecologie.
  • Statusul protrombotic și infecția Covid 19.
  • Sindromul antifosfolipidic și managementul terapiei anticoagulante.
  • Patologie trombocitară.
  • Hemostaza în patologia cardio-vasculară.

Mai multe detalii despre eveniment și înscriere: https://srht.medical-congresses.ro/