Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași

ADRESA:  Str. Vasile Lupu nr.62, Iasi, cod 700309

TELEFON: 0232/264266

E-MAIL: secretariat@icfundeni.ro

WEBSITE:  www.icfundeni.ro

Spitalul de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” asigură asistenţă medicală pediatrică de înaltă specialitate pentru municipiul şi judeţul Iaşi precum şi pentru cele 7 judeţe ale Moldovei.

Structura Clinicii a IV-a Pediatrie:
– Compartiment Pediatrie generală – 30 paturi
– Secţia Nefrologie – 25 paturi

– Secţia clinică Oncologie medicală – 35 paturi
– Compartiment Hematologie-Oncologie – 10 paturi
– Compartiment îngrijiri paliative – 5 paturi

– Staţie de Hemodializă – 5 aparate